top of page

DREPT CIVIL

Înțelegerea, cât și aplicarea corectă a dreptului civil îți poate aduce multe beneficii în toate aspectele vieții. Fiind o ramură de drept vastă și aflată într-o strânsă interconexiune cu toate celelalte ramuri de drept, poate părea dificil să abordezi singur situația în care te afli. De aceea, Cabinet Avocat Iordache Natalia Carmen îți oferă soluții. Indiferent că ai nevoie de consultanță, de asistență juridică sau de reprezentare în instanță, cabinetul nostru oferă servicii prompte, eficiente și de calitate profesională.

SUCCESIUNI ȘI PARTAJE

Prin succesiune se înțelege transmiterea patrimoniului unei persoane fizice decedate către una sau mai multe persoane în ființă, precum persoane fizice, persoane juridice sau unități administrativ – teritoriale.

Prin partaj se pune capăt stării de coproprietate sau stării de indiviziune şi constă în împărţirea materială a bunului sau bunurilor comune între coproprietari (sau coindivizari), fiecare dintre aceştia devenind proprietar exclusiv asupra unei părţi determinate ori asupra unui bun din acelea care se aflau în coproprietate

IEȘIRI DIN INDIVIZIUNE

Indiviziunea reprezintă acea comunitate de bunuri care are ca obiect un patrimoniu. Indiviziunea presupune o pluralitate de titulari, fiecare dintre ei având un drept exclusiv asupra unei cote-părți ideale din comunitatea de bunuri.

EXECUTĂRI SILITE

Executarea silită este o procedură reglementată de lege, prin intermediul căreia titularul unui drept, recunoscut printr-un titlu executoriu(hotărâre judecătorească, contract de credit), constrânge, cu ajutorul organelor competente, pe cel care nesocoteşte dreptul respectiv, să aducă la îndeplinire prestaţia specificată în titlu, asigurându-se astfel respectarea dreptului iniţial încălcat şi, totodată, restabilirea ordinii de drept.

Uneori domeniul executărilor silite poate fi un tărâm dur și neprietenos; lasă-ne pe noi să gestionăm situația și pune deoparte grijile, vom verifica cu atenție și te vom proteja pe tine împreună cu interesele tale. 

ACȚIUNI ÎN PRESTAȚIE TABULARĂ, ACȚIUNI DE RECTIFICARE CARTE FUNCIARĂ, ACȚIUNI ÎN GRĂNIȚUIRE

UNDE NE GĂSEȘTI

Suntem aici pentru tine. Suntem disponibili prin telefon, email sau pe social media.

bottom of page